Anti Fraud Operations Analyst(Orange Money)


Obiectivul  Postului:

 Analistul Operatiuni Anti-Frauda este responsabil in principal de prevenirea utilizarii frauduloase a cardurilor de debit si credit din portofoliul companiei si pentru aplicarea actiunilor de prevenire si detectie a fraudelor externe si interne in activitatea de creditare si tranzactionare a companiei.

 

Responsabilitati/Activitati de Executie

 •  Monitorizeaza si imbunatateste parametrii de fraudă care pot duce la inrautatirea portofoliului de creditare a companiei (default rate);
 • Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor în cadrul întregii companii cu privire la subiectele de prevenire și detectie a fraudei;
 • Monitorizarea 24x7 a tranzactiilor efectuate cu cardurile de debit si credit;
 •  Identificarea tranzactiilor suspecte inclusiv prin apelarea clientilor impactati si blocarea cardurilor compromise;
 •  Investigarea tranzactiilor suspecte efectuate cu cardurile de debit si credit
 • Investigarea aplicatiilor de credit/card de credit suspecte
 •  Asigurarea integritatii si actualizarea bazei de date a cazurilor de frauda
 • Instruirea colegilor din zona de administrare carduri cu privire la disputele de frauda; Monitorizarea si evaluarea disputelor de frauda
 •  Instruirea angajatilor in vederea prevenirii si detectiei fraudelor externe, cresterea constientizarii riscului de frauda in cadrul companiei
 •  Participarea in investigatii complexe privind tranzactiile frauduloase sau suspecte de frauda, aplicatiile de credit care prezinta suspiciuni sau orice alta activitate care prezinta suspiciune de frauda externa/interna in activitatea companiei
 •  Punct de contact in relatia cu autoritatile locale/internationale de investigare a fraudelor cu Carduri
 •  Colaborarea cu departamentele relevante in toate actiunile necesare minimizarii si eliminarii pierderilor generate de aparitia riscului de frauda
 • Desfasoara activitati de investigare si monitorizare a fraudei interne/externe avand drept sa acceseze si analizeze toate informatiile necesare indiferent de sursa, continut, forma sau nivel deconfidentialitate (daca acestea sunt disponibile);

Realizare Rapoarte:

 •  Raportare catre management a informatiilor referitoare la portofoliul monitorizat privind :

1. procent fraude din total activitate – tranzactionare/creditare

2. pierderi nete frauda vs. sume recuperate

 •  Revizuirea parametrilor/matricii de autorizare din CMS
 •  Monitorizarea ratelor de aprobare/respingere
 •  Reevaluarea semestriala a regulilor de frauda si a alertelor de monitorizare
 •  Rapoarte de activitate si analize solicitate ad hoc de Manager Operatiuni Antifrauda si/sau management
 •  Asigura transmiterea la timp si cu acuratete a raportarilor specifice, conform normelor si procedurilor interne precum si legislatiei in vigoare

 

Cunostinte profesionale:

Cunoasterea si intelegerea profunda a cadrului de Reglementare relevant in domeniul utilizarii cardurilor

Competente specifice:

Cunostinte referitoare la reglementarile specifice activitatii de emitere si administrare carduri/reglementari Visa

aferente monitorizarilor de risc/frauda

Educatie si experienta (nivel minim necesar):

Minim 2 ani experienta relevanta in domeniul bancar sau non-financiar in zona de monitorizare

operatiuni carduri/frauda

Competente specifice:

Soft skills, rigoare, bune abilitati de comunicare

 

 

Nedeterminat

Număr Post: IJAK019013

Localitate: Bucuresti

Dată limită: 15/10/2020